суббота, 19 января 2019 г.

Եղեգի միջնակարգ դպրոց - ,, Շնչենք ազատ ,, պատի թերթի լույս ընծայում


1.Օրվա իրադարձությունը՝   Պատի թերթի լույս ընծայում
2.Անվանումը՝   <<Շնչենք ազատ>>
 3.Կատարման ժամկետը՝   17.01.2019թ.
4.Պատասխանատուն՝    Առարկայական մեթոդմիավորման նախագահ՝  Մ. Օսիպյան
5. Կազմակերպիչ /ներ/ը՝   Ա. Կոստանդյան
6. Նպատակ /ներ/ ը. 
·         Աշակերտներն իրազեկել ծխախոտի բացասական ազդեցության մասին:
·          Հորդորել ,որպեսզի նրանք հեռու մնան  ծխախոտից:
·          Բացատրել, որ ծխախոտի ծուխը մեծ ազեցություն է թողնում  ոչ միայն իրենց,այլ նաև շրջապատի մարդկանց վրա:
7.Համառոտ  նկարագրությունը  /կառուցվածքը, տարբեր մասերի կենսագործումը և այլն/:  
2019 թ. հունվարի 17-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում կազմակերպվեց  պատի թերթի լույս ընծայում՝ << Շնչենք ազատ >> խորագրով  , որի նպատակն  էր աշակերտներին  իրազեկել ծխախոտի բացասական ազդեցության մասին ,նպաստել, որպեսզի հեռու մնան նման արատավոր երևույթներից, սիրեն բնությունը և հասկանան բնության դերն ու նշանակությունը :
8.Կահավորվածությունը՝    գերազանց:
Լույս է ընծայվել   << Շնչենք ազատ >>   վերնագրով  պատի  թերթ: 
9.Մասնակցում  էին      9-րդ  և 10-րդ    դասարանների  աշակերտները: 
10. Ներկաները ՝ Տնօրեն ` Ա.Հովհաննիսյան , ԴԱԿ՝ Ա. Մնացականյան, մեթոդմիավորման նախագահ՝ Մ. Օսիպյան, ուսուցիչներ և աշակերտներ:вторник, 15 января 2019 г.

Եղեգի միջնակարգ դպրոց - ,, Մեր մեծեր ,, անկյան թարմացում


1.Օրվա իրադարձությունը՝ անկյան թարմացում                                                     
2.Անվանումը՝    << Մեր  մեծերը>>:         
 3.Կատարման ժամկետը`   15.01.2019թ.:                              
4.Պատասխանատուն՝    տնօրեն `Ա.Հովհաննիսյան                                            
5.Կազմակերպիչ /ները՝   գրադարանավար Վ.Սիմոնյան:                     
6.Նպատակ /ները
v        Իմանան հունվար ամսվա  ծնված մեր մեծերին:     

7.Համառոտ նկարագրությունը  /կառուցվածքըտարբեր մասերի կենսագործումը և այլն/:

Ցերեկույթը նվիրված էր Սիլվա ԿապուտիկյանինՑուցատախտակին փակցված էր Սիլվա Կապուտիկյանի կենսագրությունըկյանքն ու գործունեությունը , թևավոր խոսքեր գրողի մասին: Բացման խոսքով հանդես եկավ գրադարանավար Վերժինե Սիմոնյանը: Այնուհետև 10-րդ դասարանի Մարգարիտա Գևորգյանը  ներկայացրեց Սիլվա Կապուտիկյանի   կենսագրությունը, իսկ 5-րդ դասարանի Անի Գյուրջյանը և 12-րդ դասարանի Սվետլանա Գրիգորյանը անգիր արտասանեցին բանաստեղծություններ:Վերջում 9-րդ դասարանի Միլենա Պողոսյանը կարդաց թևավոր խոսքեր Սիլվա Կապուտիկյանի մասին:
8.Կահավորվածությունը՝   գերազանց:     
9.Մասնակցում էին`     9-րդ,10-րդ և  12-րդ  դասարանների աշակերտները
10. Ներկաները.  Տնօրեն՝ Ա. Հովհաննիսյան, ԴԱԿ՝ Ա. Մնացականյան, ուսուցիչներ և աշակերտներ:пятница, 21 декабря 2018 г.

Եղեգի միջնակարգ դպրոց - Ամանորյա միջոցառում Եղեգի միջնակարգ դպրոցում


Եղեգի միջնակարգ դպրոց - ,, Մայրենիի աշխարհում ,, խմբակի 1-ին կիսամյակի հաշվետվություն


1.Օրվա իրադարձությունը՝    << Մայրենիի աշխարհում>>  խմբակի հաշվետու միջոցառում:
2.Անվանումը՝   << Մայրենիի աշխարհում >> խմբակի 1-ին կիսամյակի հաշվետվություն:
3.Կատարման ժամկետը՝   20.12.2018թ. :
4.Պատասխանատուն՝    Տնօրեն Ա. Հովհաննիսյան:
5. Կազմակերպիչ /ներ/ը՝   << Մայրենիի աշխարհում >>  խմբակի ղեկավար Վ. Մինասյան:
7.Նպատակ /ներ/ ը.
. Ամփոփել 1-ին կիսամյակում խմբակի կատարած աշխատանքները:
. Ամրապնդել աշակերտների ստացած գիտելիքները:
8.Համառոտ  նկարագրությունը  /կառուցվածքը, տարբեր մասերի կենսագործումը և այլն/:  
2018 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Եղեգի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցավ << Մայրենիի աշխարհում >>  խմբակի 1-ին  կիսամյակի հաշվետվությունը՝ խաղ-մրցույթի տեսքով: Սկզբում խմբակի ղեկավար Վ. Մինասյանը հանդես եկավ բացման խոսքով՝ ներկայացնելով խմբակի կատարած աշխատանքները: Նա նշեց նաև, որ աշակերտները գործուն և ակտիվ մասնակցություն են ցուցաբերել բոլոր  պարապմունքներին: Խաղ-մրցույթը կազմված  էր  տարբեր հարցերից և առաջադրանքներից՝ ընդգրկելով մայրենիի խոսքի մասային համակարգը: << Գոյական >> և << Ածական >> անվանումներով թիմերից հաղթող ճանաչվեց << Գոյական >> թիմը  դպրոցի տնօրենի կողմից արժանանալով պատվոգրի: Տնօրեն Ա. Հովհաննիսյանն իր գոհունակությունը հայտնեց խմբակի կատարած աշխատանքների վերաբերյալ:
9.Կահավորվածությունը՝    գերազանց:
10.Մասնակցում  էին   2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ  դասարանների  աշակերտները: 
11. Ներկաները.  Տնօրեն Ա. Հովհաննիսյան, ուսուցիչներ, աշակերտներ: